Orliki z Lubicza - trener Słowik

Trener: 
Sławomir Słowik

trener nauczyciel
tel. 603921500