Sponsorzy

Piotrowski transport.

Piotrowski transport.

Toruń porusza
Europejskie Miasto Sportu
Sponsorowanie i Partnerstwo

Klub Sportowy Gwiazda Toruń jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej zrzeszającym 190 chłopców i dziewcząt trenujących piłkę nożną.
Przedmiotem działania Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz rozwój umiejętności gry w piłkę nożną.
Zadania Klubu realizowane są również poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poprzez organizowanie zawodów sportowych .
Z każdym rokiem trafia do nas coraz więcej dzieci zainteresowanych sportem. Nasze działania wymagają większych nakładów finansowych (stroje sportowe, piłki, transport, opieka medyczna i sędziowska itp.), niż mogą nam zaoferować rodzice i samorządy terytorialne, tym bardziej, że zgłosiliśmy zespół trzecioligowy kobiet do rozgrywek .
W związku z tym kierujemy do Państwa firmy ofertę sponsorską licząc na wsparcie tej niesłychanie potrzebnej inicjatywy. Dzięki Państwa dobroczynności 190 dzieci będzie miało możliwość rozwoju talentu, pasji, a może nawet zapoczątkowania międzynarodowej kariery.
Zachęcamy do odwiedzenia klubowej strony internetowej www.gwiazda-torun.pl w celu bliższego zapoznania się z informacjami o naszym klubie, rozgrywkach, w których bierzemy udział, a przede wszystkim o dzieciach, które grają w naszym klubie.

Kilka powodów, dla których warto zostać sponsorem naszego Klubu.

Jednym z najczęściej wymienianych czynników, decydujących o efektywności sponsoringu sportowego, są emocje towarzyszące zmaganiom sportowców.
Według badaczy, to właśnie one powodują, iż eksponowane na stadionach czy na strojach zawodników logotypy marek są lepiej przyswajane przez nasz umysł. Skutkuje to wzrostem świadomości marki wśród kibiców. Gdy zaangażowanie marki w sponsoring jest długotrwałe, stopień znajomości sponsora wśród kibiców potrafi być naprawdę wysoki. Tak jest m.in. w przypadku związku Plusa z polską siatkówką czy Red Bulla z Adamem Małyszem.

Nienachalna promocja

Ważne jest również, że sponsoring (nie tylko sportowy) jest bardzo dobrze przyjmowany przez konsumentów. W dobie powszechnej irytacji natrętną reklamą, zwłaszcza telewizyjną, sponsoring odbierany jest jako nienachalna forma promocji, a bandy reklamowe sponsorów dookoła boisk i logotypy marek na koszulkach zawodników są już uznawane za naturalne elementy widowiska sportowego. Dodatkowo, odbiorcy zawodów sportowych obcują z marką przez cały czas trwania widowiska, nie mają możliwości „wyłączenia reklamy”. To olbrzymia przewaga sponsoringu nad tradycyjną reklamą telewizyjną, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem zappingu, polegającym na przełączaniu kanału bądź wychodzeniu z pokoju na czas trwania reklam.

Uniwersalne wartości

Trzecim powodem, dla którego warto zainwestować w sponsoring sportowy, są pozytywne skojarzenia z nim związane. Oczywiście różnią się one między sobą w zależności od dyscypliny sportowej, jednak część wartości kojarzonych ze sportem jest uniwersalna. Możemy do nich zaliczyć m.in.: wytrwałość, wytrzymałość, moc, doskonałą technikę, dynamikę, zdrowie oraz zwycięstwo. Niewątpliwie wiele marek chciałoby być kojarzonych choć z niektórymi z nich.

Jako kolejny z podstawowych motywów inwestycji w sport można podać stosunkowo niski koszt tej formy promocji, co może być jedną z przyczyn, dla których sponsoring radzi sobie w dobie kryzysu lepiej niż inne narzędzia promocji. Koszt dotarcia z przekazem promocyjnym do określonej liczby odbiorców jest niższy chociażby dlatego, że często logo marki pojawia się w środkach masowego przekazu bez wysiłku sponsora bądź sponsorowanego. Robią to za nich same media przeprowadzając transmisje, wywiady z zawodnikami, zamieszczając zdjęcia i relacje z imprez sportowych. W ten sposób z logotypem sponsora obcują tysiące. W przypadku sponsorów tytularnych dochodzi do tego wymienienie nazwy marki bądź firmy w każdej wzmiance o sponsorowanym klubie lub imprezie sportowej.

źródło: Prokreacja Nr 4/2009

Nasz klub poszukuje Oficjalnego Sponsora, ale z chęcią także podejmiemy współpracę partnerską.

Sponsor Oficjalny

Jeżeli Państwa firma chciałaby zostać naszym Sponsorem Oficjalnym w zamian oferujemy:

- zmianę nazwy klubu,
- wykorzystywanie nazwy i znaku klubu w działaniach z zakresu marketingu, reklamy i public relations,
- umieszczenie logo firmy na strojach meczowych,
- umieszczenie wokół boiska tablic reklamowych,
- umieszczenie logo firmy – w miejscach przez Państwa zaproponowanych,
- umieszczenie logo firmy na wszelkich materiałach poligraficznych związanych z funkcjonowaniem klubu oraz wykorzystywanymi w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą udział drużyny klubowe (papier firmowy, zaproszenia, plakaty, szaliki klubowe),
- umieszczenie logo firmy na oficjalnej stronie internetowej klubu,
- gwarancję wyłączności branżowej.

Sponsor Partnerski

Jeżeli Państwa firma chciałaby zostać naszym Sponsorem Partnerskim w zamian oferujemy
- wykorzystywanie nazwy i znaku klubu w działaniach z zakresu marketingu, reklamy i public relations,
- umieszczenie logo firmy na wszelkich materiałach poligraficznych wykorzystywanych w ramach organizacji i promocji poszczególnych wydarzeń, w których brać będą udział drużyny klubowe (papier firmowy, bilety meczowe, zaproszenia, plakaty),
- umieszczenie logo firmy na oficjalnej stronie internetowej klubu,

Na boisku najważniejsza jest skuteczność. Podobnie jest w działaniach biznesowych.
Pragniemy, aby nasza współpraca miała formę partnerstwa, które przynosić będzie obydwu stronom optymalne korzyści.
Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu propozycje dodatkowych działań z Państwa strony. Wierzymy w efektywność „rozmowy” jako formy dochodzenia do najlepszych rozwiązań.

GMINA LUBICZ
MIASTO TORUŃ